רואה לכולם בעיניים.

דוקטור דותן נותן תחושה שקשה להגדיר במילים
הוא בודק את העיניים מתוך חדרי-הלב.
ואלוקים נתן לכל אדם זוג-עיניים וגם ארגז-כלים
ובך, דותן, מלאך בדמות אדם, נתן מבע שליו

לטעת בכולם תקוות לראות הכל כהרף עין
יכולת-אבחנה לרדת לעומקן של בעיות
ואם האל שבשמיים מצליח לעשות כל יש מאיין
בך בחר לנסוך אימון מלא בחוכמתך בין הבריות..