מדובר במומחה הגדול ביותר בישראל לדעתי. הבדיקה יסודית מאוד ובוחנת את הקשר העצבי בין העין למוח. מדובר ברופא חביב מאוד שבוחן במיטב שיטות את האבחנות. מיום הפגישה עד למחרת קיבלנו את סיכום הביקור לפרי פרטים והמלצות לבדיקות נוספות. את תוצאות הבדיקות הנוספות נשלחו אליו סרוקות במייל ולאחר זמן קצר לא איחרה לבוא התשובה. לסיכום ממליץ בכל פה על דוקטור שלמה דותן.